Copy bài viết (?)

Cùng mặt hàng, cùng ngành chuyện copy của nhau âu cũng là bình thường. Nhưng mức độ copy cũng nên vừa phải và trích dẫn nguồn. Nhưng tiếc rằng biết là phải như vậy nhưng không phải nhà kinh doanh nào cũng làm đúng.

Có Kim Khí Lợi Nguyên: chuyên copy bài viết và hình ảnh từ web mình. Các bạn copy 2 – 3 bài thì cũng thôi, đằng này copy cả chục bài viết, xóa ảnh và không trích dẫn nguồn. Mong các bạn biết tự trọng và kinh doanh đúng cách.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *